?

Log in

No account? Create an account

Мир в Україну

Україну в світ

Social capital

  • less than 10

Rating position

Name:
ukraine2world
Location:
Істина всередині. Ми знаємо це з самого дитинства, і все одно кожен раз сумніваємося, коли стикаємося з суперечностями сім'ї, суспільства чи держави. Нам, людям, вихованим на цінностях 1/6 частини суші, де світ був поділений на два величезних табори – «МИ» і «ВОНИ», особливо важко прийняти істину внутрішньої єдності. «Наше діло праве, ми переможемо!» «Хто не з нами, той проти нас!» «Ми не раби, раби не ми!» Хто не пам'ятає цих подвійний гасел ідеології нашого минулого? Життя змінюється, і зі світу псевдостабільної і безвідповідальної впевненості у майбутньому, ми потрапили в суперечливе сьогодення, де не на кого покладатися, доводиться робити вибір і відповідати за себе. Але чи змінилися ми самі? Чи змогли відмовитися від подвійних переконань минулого? Чи не продовжуємо бачити світ у двох кольорах – через призму того ж непримиренного протистояння «ВОНИ» і «МИ»? За велінням часу Україна відбулася як країна – це доконаний факт. Але чи здатні ми, жителі цієї держави прийняти істину нашого внутрішнього єдності? Ідеологія протистояння, яка розриває наше суспільство зсередини, народжена аж ніяк не на берегах Дніпра. І нездатність ідентифікації нашої нації грає на руку кому завгодно, тільки не нам самим. Якими шаблонами та стереотипами ми керуємося, коли намагаємося розділити нашу країну на знайомих нам з дитинства «ЇХ» і «НАС»? Якщо поглянути зсередини – з центру України, з середини Європейського континенту – всі ці гасла і кліше, що пропагують глобальне протистояння, виглядають зовсім інакше. У цих плакатах виражений весь абсурд технології, за допомогою якої нас намагаються позбавити національної ідентичності та внутрішньої єдності. Світ більше, ніж просто «МИ» і «ВОНИ». У цьому світі можна бути російськомовним патріотом України і пишатися тим, що тут, на берегах Дніпра споконвіку свобода цінувалася більше могутності. У цьому світі можна вважати себе і русичем, і українцем, бо саме тут, на цих землях народилася Русь і народилася України. Тут немає протиріччя. Істина всередині.

Истина внутри. Мы знаем это с самого детства, и все равно каждый раз сомневаемся, когда сталкиваемся с противоречиями семьи, общества и государства. Нам, людям, воспитанным на ценностях 1/6 части суши, где мир был поделен на два огромных лагеря – «МЫ» и «ОНИ», особенно трудно принять истину внутреннего единства. «Наше дело правое, мы победим!» «Кто не с нами, тот против нас!» «Мы не рабы, рабы не мы!» Кто не помнит этих двойственных лозунгов идеологии нашего прошлого? Жизнь меняется, и из мира псевдостабильной и безответственной уверенности в будущем, мы попали в противоречивое настоящее, где не на кого полагаться, приходится делать выбор и отвечать за себя. Но изменились ли мы сами? Смогли ли отказаться от двойственных убеждений прошлого? Не продолжаем ли видеть мир в двух цветах – через призму того же непримиримого противостояния «ОНИ» и «МЫ»? По велению времени Украина состоялась как страна – это свершившийся факт. Но способны ли мы, жители этого государства принять истину нашего внутреннего единства? Идеология противостояния, которая разрывает наше общество изнутри, рождена отнюдь не на берегах Днепра. И неспособность самоидентификации нашей нации играет на руку кому угодно, только не нам самим. Какими шаблонами и стереотипами мы руководствуемся, когда пытаемся разделить нашу страну на знакомых нам с детства «ИХ» и «НАС»? Если взглянуть изнутри – из центра Украины, из середины Европейского континента – все эти слоганы и клише, пропагандирующие глобальное противостояние, выглядят совершенно иначе. В этих плакатах выражен весь абсурд технологии, с помощью которой нас пытаются лишить национальной идентичности и внутреннего единства. Мир больше, чем просто «МЫ» и «ОНИ». В этом мире можно быть русскоязычным патриотом Украины и гордиться тем, что здесь, на берегах Днепра испокон веков свобода ценилась больше могущества. В этом мире можно считать себя и русичем, и украинцем, потому что именно здесь, на этих землях родилась Русь и родилась Украина. Здесь нет противоречия. Истина внутри.

Автономна мережева ініціатива «Україну в світ».
Мир в Україну!
Європа, Австро-Угорщина, Австрія, Азія, Афон, Бессарабія, Болгарія, Буковина, Білорусь, Велике князівство Литовське, Великобританія, Волинь, Волощина, Візантія, Галицько-Волинське князівство, Галичина, Гетьманщина, Греція, Грузія, Дике поле, Дніпро, Дніпропетровськ, Донбас, Донецьк, ЗУНР, Закарпаття, Залісся, Запоріжжя, Запорізька Січ, Золота Орда, Кавказ, Карпати, Китай, Київ, Крим, Кримське ханство, Кубань, Литва, Луцьк, Львів, Молдова, Московія, Новгород, Ніжин, Німеччина, ОУН, Одеса, Османська імперія, Острог, Переяслав, Подніпров'я, Поділля, Полтава, Польща, Полісся, Православ'я, Прибалтика, Рим, Російська імперія, Росія, Румунія, Русь, Річ Посполита, СРСР, США, Севастополь, Сербія, Сибір, Слобожанщина, Словаччина, Сіверщина, Трансільванія, УАПЦ, УГКЦ, УНР, УПА, УПЦ КП, УПЦ МП, УРСР, Угорщина, Україна, Франція, Фінляндія, Харків, Хозарський каганат, Чернігів, Чехія, Швеція, Японія, анафема, битва, боротьба, бунт, варяги, воля, відродження, війна, гайдамаки, геноцид, гетьман, голодомор, депортація, діаспора, еміграція, етнос, заслання, звільнення, князь, козак, колективізація, кримські татари, культура, литвини, ляхи, московити, народ, наука, національна свідомість, нація, незалежність, окупація, опір, переворот, повстання, повстанці, поляки, пропаганда, революція, репресії, розстріл, росіяни, руси, русини, русифікація, русичі, рутени, свобода, святі, секуляризація, слов'яни, спорт, татари, турки, українська мова, українці, унія, характерники, хозари, церква, історія

Categories

история, литература, спорт, животные, путешествия, семья, наука, россия, ссср

Social capital

  • less than 10

Rating position

Statistics